Χορός & Άσκηση

Piloxing          
ΤμήμαΗλικίαΑίθουσαΔιδάσκουνΔευτέραΤρίτηΤετάρτηΠέμπτηΠαρασκευήΣάββατοΣυνδρομή Δημότη / Κατοίκου
Α1ΕΝΗΛΙΚΩΝΛΕΩΦΟΡΟΣ ΙΩΝΙΑΣ 24 (ΑΙΘΟΥΣΑ Β)ΙΟΥΛΙΑ ΣΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ20:30 - 21:1520:30 - 21:1520:30 - 21:1525
Α2ΕΝΗΛΙΚΩΝΙΩΝΙΑΣ 24 (ΑΙΘΟΥΣΑ Β)ΙΟΥΛΙΑ ΣΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ21:15 - 22:0021:15 - 22:0021:15 - 22:0025
Pilates
ΤμήμαΗλικίαΑίθουσαΔιδάσκουνΔευτέραΤρίτηΤετάρτηΠέμπτηΠαρασκευήΣάββατοΣυνδρομή Δημότη / Κατοίκου
Α1ΕΝΗΛΙΚΩΝΛΕΩΦΟΡΟΣ ΙΩΝΙΑΣ 24 (ΑΙΘΟΥΣΑ Β)ΒΑΝΑ ΧΟΥΡΔΑΚΗ09:15 - 10:1509:15 - 10:1520
Α2ΕΝΗΛΙΚΩΝΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 68 (ΑΙΘΟΥΣΑ Θ.Ο.Π.Α.Α.)ΒΑΝΑ ΧΟΥΡΔΑΚΗ19:00 - 20:0019:00 - 20:0019:00 - 20:0025
Α3ΕΝΗΛΙΚΩΝΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 68 (ΑΙΘΟΥΣΑ Θ.Ο.Π.Α.Α.)ΒΑΝΑ ΧΟΥΡΔΑΚΗ17:00-18:0017:00-18:0017:00-18:0025
Α4ΕΝΗΛΙΚΩΝΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 68 (ΑΙΘΟΥΣΑ Θ.Ο.Π.Α.Α.)ΒΑΝΑ ΧΟΥΡΔΑΚΗ18:00 - 19:0018:00 - 19:0018:00 - 19:0025
Α5ΕΝΗΛΙΚΩΝΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 68 (ΑΙΘΟΥΣΑ Θ.Ο.Π.Α.Α.)ΒΑΝΑ ΧΟΥΡΔΑΚΗ09:00 - 10:0009:00 - 10:0009:00 - 10:0025
Α6ΕΝΗΛΙΚΩΝΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 68 (ΑΙΘΟΥΣΑ Θ.Ο.Π.Α.Α.)ΒΑΝΑ ΧΟΥΡΔΑΚΗ10:00 - 11:0010:00 - 11:0010:00 - 11:0025
Α7ΕΝΗΛΙΚΩΝΛΥΣΙΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΑΡΕΩΣ (ΑΙΘΟΥΣΑ Θ.Ο.Π.Α.Α.)ΣΙΣΣΥ ΣΗΜΑΝΤΗΡΑ09:00 - 10:0009:00 - 10:0009:00 - 10:0025
Α8ΕΝΗΛΙΚΩΝΛΥΣΙΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΑΡΕΩΣ (ΑΙΘΟΥΣΑ Θ.Ο.Π.Α.Α.)ΣΙΣΣΥ ΣΗΜΑΝΤΗΡΑ10:00 - 11:0010:00 - 11:0010:00 - 11:0025
Α9ΕΝΗΛΙΚΩΝΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 68 (ΑΙΘΟΥΣΑ Θ.Ο.Π.Α.Α.)ΝΟΤΑ ΣΑΙΝΗ11:30-12:3011:30-12:3020
Α10ΕΝΗΛΙΚΩΝΛΕΩΦΟΡΟΣ ΙΩΝΙΑΣ 24 (ΑΙΘΟΥΣΑ Β)ΣΙΣΣΥ ΣΗΜΑΝΤΗΡΑ10:15-11:1510:15-11:1520
Μοντέρνος
Χορός
ΤμήμαΗλικίαΑίθουσαΔιδάσκουνΔευτέραΤρίτηΤετάρτηΠέμπτηΠαρασκευήΣάββατοΣυνδρομή Δημότη / Κατοίκου
A14-6 ΕΤΩΝ ΑΡΧΑΡΙΩΝΙΩΝΙΑΣ 24 (ΑΙΘΟΥΣΑ Β)ΙΟΥΛΙΑ ΣΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ17:30-18:3017:30-18:3025
B16-8 ΕΤΩΝ ΑΡΧΑΡΙΩΝΙΩΝΙΑΣ 24 (ΑΙΘΟΥΣΑ Β)ΙΟΥΛΙΑ ΣΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ18:30-19:1518:30-19:1525
Β26-8 ΕΤΩΝ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΩΝΙΩΝΙΑΣ 24 (ΑΙΘΟΥΣΑ Β)ΙΟΥΛΙΑ ΣΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ19:30 - 20:1519:30 - 20:1525
Γ1 9-13 ΕΤΩΝ ΜΙΚΤΟΙΩΝΙΑΣ 24 (ΑΙΘΟΥΣΑ Β)ΙΟΥΛΙΑ ΣΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ19:30 - 20:3015
Zumba
ΤμήμαΗλικίαΑίθουσαΔιδάσκουνΔευτέραΤρίτηΤετάρτηΠέμπτηΠαρασκευήΣάββατοΣυνδρομή Δημότη / Κατοίκου
Α1ΕΝΗΛΙΚΩΝΙΩΝΙΑΣ 24 (ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΣΚΗΣΗΣ Β)ΙΟΥΛΙΑ ΣΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ20:30 - 21:3020:30 - 21:3025
Latin
ΤμήμαΗλικίαΑίθουσαΔιδάσκουνΔευτέραΤρίτηΤετάρτηΠέμπτηΠαρασκευήΣάββατοΣυνδρομή Δημότη / Κατοίκου
A1ΕΝΗΛΙΚΩΝΛΥΣΙΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΑΡΕΩΣ (ΑΙΘΟΥΣΑ Θ.Ο.Π.Α.Α.)ΟΛΓΑ ΒΕΡΒΑΤΗ20:00-21:0020:00-21:0025
Μπαλέτο
ΤμήμαΗλικίαΑίθουσαΔιδάσκουνΔευτέραΤρίτηΤετάρτηΠέμπτηΠαρασκευήΣάββατοΣυνδρομή Δημότη / Κατοίκου
A14-6 ΕΤΩΝΛΥΣΙΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΑΡΕΩΣ (ΑΙΘΟΥΣΑ Θ.Ο.Π.Α.Α.)ΟΛΓΑ ΒΕΡΒΑΤΗ18:00-19:0018:00-19:0025
B16-8 ΕΤΩΝΛΥΣΙΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΑΡΕΩΣ (ΑΙΘΟΥΣΑ Θ.Ο.Π.Α.Α.)ΟΛΓΑ ΒΕΡΒΑΤΗ19:00-20:0019:00-20:0025
Musical
ΤμήμαΗλικίαΑίθουσαΔιδάσκουνΔευτέραΤρίτηΤετάρτηΠέμπτηΠαρασκευήΣάββατοΣυνδρομή Δημότη / Κατοίκου
Α17-12 ΕΤΩΝΙΩΝΙΑΣ 24 (ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΣΚΗΣΗΣ Β)Μ.ΡΟΥΤΣΟΥ/Ι.ΣΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ19:00 - 20:0020
Ρυθμική Γυμναστική
ΤμήμαΗλικίαΑίθουσαΔιδάσκουνΔευτέραΤρίτηΤετάρτηΠέμπτηΠαρασκευήΣάββατοΣυνδρομή Δημότη / Κατοίκου
Α14-6 ΕΤΩΝΚΡΗΤΗΣ 20 (ΑΙΘΟΥΣΑ Θ.Ο.Π.Α.Α.)ΝΟΤΑ ΣΑΙΝΗ16:30 - 17:3016:30 - 17:3016:30 - 17:3025
Α24-6 ΕΤΩΝΚΡΗΤΗΣ 20 (ΑΙΘΟΥΣΑ Θ.Ο.Π.Α.Α.)ΝΟΤΑ ΣΑΙΝΗ16:30 - 17:3016:30 - 17:3020
Α34-6 ΕΤΩΝΑΜΠΕΛΑΚΙΑ (ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 68)ΝΤΑΙΖΗ ΤΣΑΚΙΡΗ18:30 - 19:3018:30 - 19:3020
Β17-9 ΕΤΩΝΚΡΗΤΗΣ 20 (ΑΙΘΟΥΣΑ Θ.Ο.Π.Α.Α.)ΝΟΤΑ ΣΑΙΝΗ17:30 - 18:3017:30 - 18:3017:30 - 18:3025
Β27-9 ΕΤΩΝΚΡΗΤΗΣ 20 (ΑΙΘΟΥΣΑ Θ.Ο.Π.Α.Α.)ΝΟΤΑ ΣΑΙΝΗ18:30 - 19:3018:30 - 19:3018:30 - 19:3025
Β37-9 ΕΤΩΝΚΡΗΤΗΣ 20 (ΑΙΘΟΥΣΑ Θ.Ο.Π.Α.Α.)ΝΟΤΑ ΣΑΙΝΗ17:30 - 18:3017:30 - 18:309:30-10:3025
Β47-9 ΕΤΩΝΚΡΗΤΗΣ 20 (ΑΙΘΟΥΣΑ Θ.Ο.Π.Α.Α.)ΝΟΤΑ ΣΑΙΝΗ18:30 - 19:3018:30 - 19:3010:30-11:3025
Β57-9 ΕΤΩΝΑΜΠΕΛΑΚΙΑ (ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 68)ΝΤΑΙΖΗ ΤΣΑΚΙΡΗ19:30 - 20:3019:30 - 20:3020
Γ110-12 ΕΤΩΝΚΡΗΤΗΣ 20 (ΑΙΘΟΥΣΑ Θ.Ο.Π.Α.Α.)ΝΟΤΑ ΣΑΙΝΗ19:30 - 20:3019:30 - 20:3019:30 - 20:3025
Γ210-12 ΕΤΩΝΚΡΗΤΗΣ 20 (ΑΙΘΟΥΣΑ Θ.Ο.Π.Α.Α.)ΝΟΤΑ ΣΑΙΝΗ20:30 - 21:3020:30 - 21:3012:30-13:3025
Γ310-12 ΕΤΩΝΚΡΗΤΗΣ 20 (ΑΙΘΟΥΣΑ Θ.Ο.Π.Α.Α.)ΝΟΤΑ ΣΑΙΝΗ19:30 - 20:3019:30 - 20:3011:30-12:3025
Γ410-12 ΕΤΩΝΚΡΗΤΗΣ 20 (ΑΙΘΟΥΣΑ Θ.Ο.Π.Α.Α.)ΝΟΤΑ ΣΑΙΝΗ20:30 - 21:3020:30 - 21:3020:30 - 21:3025
Δημιουργικός Χορός Γονείς-Παιδιά
ΤμήμαΗλικίαΑίθουσαΔιδάσκουνΔευτέραΤρίτηΤετάρτηΠέμπτηΠαρασκευήΣάββατοΣυνδρομή Δημότη / Κατοίκου
Α12-3 ΕΤΩΝ ΜΕ ΓΟΝΕΙΣΛΕΩΦΟΡΟΣ ΙΩΝΙΑΣ 24 (ΑΙΘΟΥΣΑ Β)ΙΟΥΛΙΑ ΣΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ16:45 - 17:3015
Β13-4 ΕΤΩΝ ΜΕ ΓΟΝΕΙΣΛΕΩΦΟΡΟΣ ΙΩΝΙΑΣ 24 (ΑΙΘΟΥΣΑ Β)ΙΟΥΛΙΑ ΣΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ18:30 - 19:1515
Ελληνικοί Παραδοσιακοί Χοροί
ΤμήμαΗλικίαΑίθουσαΔιδάσκουνΔευτέραΤρίτηΤετάρτηΠέμπτηΠαρασκευήΣάββατοΣυνδρομή Δημότη / Κατοίκου
Α18-13 ΕΤΩΝΛΥΣΙΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΑΡΕΩΣ (ΑΙΘΟΥΣΑ Θ.Ο.Π.Α.Α.)ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΕΡΖΙΩΤΗΣ19:30-20:3015
Β1ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΩΝΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 68 (ΑΙΘΟΥΣΑ Θ.Ο.Π.Α.Α.)ΗΛΙΑΣ ΝΤΙΝΟΣ10:00 - 11:3010:00 - 11:3015
Β2ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΑΡΧΑΡΙΩΝΝΙΚΗΣ 74 (ΑΙΘΟΥΣΑ Θ.Ο.Π.Α.Α.)ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΕΡΖΙΩΤΗΣ20:30-22:0020:30-22:0015
Β3ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΑΡΧΑΡΙΩΝΦΑΝ ΒΑΙΚ 2 (1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ)ΑΡΗΣ ΚΑΤΣΙΝΕΛΛΗΣ18:00- 19:1517:00- 18:3015
Β4ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΑΡΧΑΡΙΩΝΦΑΝ ΒΑΙΚ 2 (1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ)ΑΡΗΣ ΚΑΤΣΙΝΕΛΛΗΣ19:30- 20:4517:00- 18:3015
Β5ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΩΝΦΑΝ ΒΑΙΚ 2 (1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ)ΑΡΗΣ ΚΑΤΣΙΝΕΛΛΗΣ20:45-22:0020:00-22:0015
Aerobic - Fitness Dance
ΤμήμαΗλικίαΑίθουσαΔιδάσκουνΔευτέραΤρίτηΤετάρτηΠέμπτηΠαρασκευήΣάββατοΣυνδρομή Δημότη / Κατοίκου
Α1ΕΝΗΛΙΚΩΝΚΡΗΤΗΣ 20 (ΑΙΘΟΥΣΑ Θ.Ο.Π.Α.Α.)ΝΤΑΙΖΗ ΤΣΑΚΙΡΗ09:00 - 9:4509:00 - 9:4509:00 - 9:4520
Α2ΕΝΗΛΙΚΩΝΚΡΗΤΗΣ 20 (ΑΙΘΟΥΣΑ Θ.Ο.Π.Α.Α.)ΝΤΑΙΖΗ ΤΣΑΚΙΡΗ09:45 - 10:3009:45 - 10:3009:45 - 10:3020
Α3ΕΝΗΛΙΚΩΝΑΜΠΕΛΑΚΙΑ (ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 68)ΝΤΑΙΖΗ ΤΣΑΚΙΡΗ20:30 - 21:3020:30 - 21:3018
Αυτοάμυνα Muai Tai
ΤμήμαΗλικίαΑίθουσαΔιδάσκουνΔευτέραΤρίτηΤετάρτηΠέμπτηΠαρασκευήΣάββατοΣυνδρομή Δημότη / Κατοίκου
Α1ΠΑΙΔΙΚΗ 5- 11 ΕΤΩΝΛΕΩΦΟΡΟΣ ΙΩΝΙΑΣ 24 (ΑΙΘΟΥΣΑ Α)ΠΑΝΟΣ ΓΚΟΥΒΡΑΣ18:00 - 19:0018:00 - 19:0025
B1ΕΝΗΛΙΚΩΝ-ΕΦΗΒΩΝΛΕΩΦΟΡΟΣ ΙΩΝΙΑΣ 24 (ΑΙΘΟΥΣΑ Α)ΠΑΝΟΣ ΓΚΟΥΒΡΑΣ19:00-20:0019:00-20:0025
Yoga
ΤμήμαΗλικίαΑίθουσαΔιδάσκουνΔευτέραΤρίτηΤετάρτηΠέμπτηΠαρασκευήΣάββατοΣυνδρομή Δημότη / Κατοίκου
Α1ΕΝΗΛΙΚΩΝΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 68 (ΑΙΘΟΥΣΑ Θ.Ο.Π.Α.Α.)ΣΙΣΣΥ ΣΗΜΑΝΤΗΡΑ9:00-10:009:00-10:0025
Α2ΕΝΗΛΙΚΩΝΛΕΩΦΟΡΟΣ ΙΩΝΙΑΣ 24 (ΑΙΘΟΥΣΑ Β)ΣΙΣΣΥ ΣΗΜΑΝΤΗΡΑ11:15-12:1511:15-12:1525
A3ΕΝΗΛΙΚΩΝΛΥΣΙΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΑΡΕΩΣ (ΑΙΘΟΥΣΑ Θ.Ο.Π.Α.Α.)ΣΙΣΣΥ ΣΗΜΑΝΤΗΡΑ17:00-18:0017:00-18:0025
Ασκήσεις Ηρεμίας & Ψυχικής Ενδυνάμωσης
ΤμήμαΗλικίαΑίθουσαΔιδάσκουνΔευτέραΤρίτηΤετάρτηΠέμπτηΠαρασκευήΣάββατοΣυνδρομή Δημότη / Κατοίκου
Α1ΕΝΗΛΙΚΩΝΛΕΩΦΟΡΟΣ ΙΩΝΙΑΣ 24 (ΑΙΘΟΥΣΑ Β)ΕΛΕΝΑ ΑΘΑΝΑΣΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ19:00 - 20:3025
Α2ΕΝΗΛΙΚΩΝΛΕΩΦΟΡΟΣ ΙΩΝΙΑΣ 24 (ΑΙΘΟΥΣΑ Α)ΕΛΕΝΑ ΑΘΑΝΑΣΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ20:30 - 22:0025
Εργαστήρια Δημιουργίας & Έκφρασης
Decoupage
ΤμήμαΗλικίαΑίθουσαΔιδάσκουνΔευτέραΤρίτηΤετάρτηΠέμπτηΠαρασκευήΣάββατοΣυνδρομή Δημότη / Κατοίκου
Α1ΕΝΗΛΙΚΩΝ/ΕΦΗΒΩΝΝΙΚΗΣ 74 (ΑΙΘΟΥΣΑ Θ.Ο.Π.Α.Α.)ΣΑΠΦΩ ΣΑΜΠΑΤΑΚΑΚΗ17:00-19:0025
Ρομποτική
ΤμήμαΗλικίαΑίθουσαΔιδάσκουνΔευτέραΤρίτηΤετάρτηΠέμπτηΠαρασκευήΣάββατοΣυνδρομή Δημότη / Κατοίκου
Α1Α, Β Δημοτικού1ο ΛΥΚΕΙΟ (ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ & ΘΗΣΕΙΟΥ)ΝΙΚΟΣ ΣΟΥΚΟΥΡΙΔΗΣ 17:30 – 19:0010
Α2Α, Β Δημοτικού1ο ΛΥΚΕΙΟ (ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ & ΘΗΣΕΙΟΥ)ΝΙΚΟΣ ΣΟΥΚΟΥΡΙΔΗΣ 17:30 – 19:0010
Β1Γ, Δ Δημοτικού1ο ΛΥΚΕΙΟ (ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ & ΘΗΣΕΙΟΥ)ΝΙΚΟΣ ΣΟΥΚΟΥΡΙΔΗΣ 19:30 – 21:0010
Γ1Ε, ΣΤ Δημοτικού1ο ΛΥΚΕΙΟ (ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ & ΘΗΣΕΙΟΥ)ΝΙΚΟΣ ΣΟΥΚΟΥΡΙΔΗΣ 19:30 – 21:0010
Φωτογραφία
ΤμήμαΗλικίαΑίθουσαΔιδάσκουνΔευτέραΤρίτηΤετάρτηΠέμπτηΠαρασκευήΣάββατοΣυνδρομή Δημότη / Κατοίκου
Α1ΕΝΗΛΙΚΩΝ / ΕΦΗΒΩΝ ΑΡΧΑΡΙΩΝΙΩΝΙΑΣ 24 (ΑΙΘΟΥΣΑ Β)ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ13:00 - 15:0025
Β1ΕΝΗΛΙΚΩΝ / ΕΦΗΒΩΝ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΩΝΙΩΝΙΑΣ 24 (ΑΙΘΟΥΣΑ Β)ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ11:00 - 13:0025
Σχεδιασμός και Δημιουργία Κοσμημάτων
ΤμήμαΗλικίαΑίθουσαΔιδάσκουνΔευτέραΤρίτηΤετάρτηΠέμπτηΠαρασκευήΣάββατοΣυνδρομή Δημότη / Κατοίκου
Α1 ΑΡΧΑΡΙΩΝΕΝΗΛΙΚΩΝΝΙΚΗΣ 74 (ΑΙΘΟΥΣΑ Θ.Ο.Π.Α.Α.)ΣΑΠΦΩ ΣΑΜΠΑΤΑΚΑΚΗ17:00-19:0025
Β1 ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΩΝΕΝΗΛΙΚΩΝΝΙΚΗΣ 74 (ΑΙΘΟΥΣΑ Θ.Ο.Π.Α.Α.)ΣΑΠΦΩ ΣΑΜΠΑΤΑΚΑΚΗ19:00-21:0025
Εικαστικό Εργαστήρι
ΤμήμαΗλικίαΑίθουσαΔιδάσκουνΔευτέραΤρίτηΤετάρτηΠέμπτηΠαρασκευήΣάββατοΣυνδρομή Δημότη / Κατοίκου
Α16-10 ΕΤΩΝΝΙΚΗΣ 74 (ΑΙΘΟΥΣΑ Θ.Ο.Π.Α.Α.)ΣΑΠΦΩ ΣΑΜΠΑΤΑΚΑΚΗ19:00-20:0018
Ζωγραφική
ΤμήμαΗλικίαΑίθουσαΔιδάσκουνΔευτέραΤρίτηΤετάρτηΠέμπτηΠαρασκευήΣάββατοΣυνδρομή Δημότη / Κατοίκου
Α1ΕΦΗΒΙΚΟ 10-16 ΕΤΩΝΝΙΚΗΣ 74 (ΑΙΘΟΥΣΑ Θ.Ο.Π.Α.Α.)ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΚΡΙΔΗΣ17:00 - 18:1517:00 - 18:1525
Β1ΕΝΗΛΙΚΩΝΝΙΚΗΣ 74 (ΑΙΘΟΥΣΑ Θ.Ο.Π.Α.Α.)ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΚΡΙΔΗΣ18:15 - 20:0018:15 - 20:0025
Εκμάθηση Μουσικών Οργάνων
ΤμήμαΗλικίαΑίθουσαΔιδάσκουνΔευτέρα - ΠαρασκευήΣυνδρομή Δημότη / Κατοίκου
ΚΙΘΑΡΑΠΑΙΔΙΑ ΑΠΟ 7 ΕΤΩΝ-ΕΝΗΛΙΚΕΣΙΩΝΙΑΣ 24 ΜΟΥΣΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ 2 & 3ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ & ΣΟΦΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣΑτομικά μαθήματα40
ΝΤΡΑΜΣ/ΚΡΟΥΣΤΑΠΑΙΔΙΑ ΑΠΟ 5 ΕΤΩΝ -ΕΝΗΛΙΚΕΣΙΩΝΙΑΣ 24 ΜΟΥΣΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ 1ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΛΑΧΟΣΟμαδικά μαθήματα (2 ατόμων)40
ΠΙΑΝΟ, ΠΡΟΠΑΙΔΕΙΑ ΣΤΟ ΠΙΑΝΟΠΑΙΔΙΑ ΑΠΟ 7 ΕΤΩΝ-ΕΝΗΛΙΚΕΣ | ΠΡΟΠΑΙΔΕΙΑ ΑΠΟ 5 ΕΤΩΝΙΩΝΙΑΣ 24 ΜΟΥΣΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ 2 / ΙΩΝΙΑΣ 96 ΜΑΝΙΑΔΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗΑτομικά μαθήματα40
Ήπια Άθληση-Ελληνικοί Παραδοσιακοί Χοροί (60 + εγγεγραμμένοι στα ΚΑΠΗ του Δήμου Αλίμου)
ΤμήμαΗλικίαΑίθουσαΔιδάσκουνΔευτέραΤρίτηΤετάρτηΠέμπτηΠαρασκευήΣάββατοΣυνδρομή Δημότη / Κατοίκου
Β1ΚΑΠΗΚΡΗΤΗΣ 20 (ΑΙΘΟΥΣΑ Θ.Ο.Π.Α.Α.)ΝΤΑΙΖΗ ΤΣΑΚΙΡΗ9:00-10:009:00-10:00ΔΩΡΕΑΝ
Β2ΚΑΠΗΚΡΗΤΗΣ 20 (ΑΙΘΟΥΣΑ Θ.Ο.Π.Α.Α.)ΝΤΑΙΖΗ ΤΣΑΚΙΡΗ10:00-11:0010:00-11:00ΔΩΡΕΑΝ
Β3ΚΑΠΗΛΥΣΙΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΑΡΕΩΣ (ΑΙΘΟΥΣΑ Θ.Ο.Π.Α.Α.)ΟΛΓΑ ΒΕΡΒΑΤΗ9:00-10:009:00-10:00ΔΩΡΕΑΝ
Β4ΚΑΠΗΛΥΣΙΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΑΡΕΩΣ (ΑΙΘΟΥΣΑ Θ.Ο.Π.Α.Α.)ΟΛΓΑ ΒΕΡΒΑΤΗ10:00-11:0010:00-11:00ΔΩΡΕΑΝ
B5ΚΑΠΗΑΙΘΟΥΣΑ ΚΑΠΗΧΡΗΣΤΟΣ ΜΕΡΖΙΩΤΗΣ10:00-11:00ΔΩΡΕΑΝ
B6ΚΑΠΗΑΙΘΟΥΣΑ ΚΑΠΗΧΡΗΣΤΟΣ ΜΕΡΖΙΩΤΗΣ11:30-12:30ΔΩΡΕΑΝ