Τομέας Μουσικοθεραπείας

«H μουσική μπορεί να δώσει φωνή σε αυτό που ακόμη δεν έχει ακουστεί, μπορεί να μας δώσει πρόσβαση στον αόρατο κόσμο – τον κόσμο των εικόνων, των αναμνήσεων και των συνειρμών», Dr. Diane Austin, Director of the Music Psychotherapy Center in NYC, NY, USA

Ατομικές Συνεδρίες Μουσικοθεραπείας

με την μουσικοθεραπεύτρια Πελίνα Ευαγγέλου

Η Mουσικοθεραπεία (Music Therapy) συγκαταλέγεται στις Θεραπείες μέσω Τέχνης. Είναι μία επιστημονικά τεκμηριωμένη θεραπευτική παρέμβαση που αξιοποιεί το δημιουργικό δυναμικό του ανθρώπου και την έμφυτη ικανότητα του για μουσική έκφραση, αλληλεπίδραση και επικοινωνία με σκοπό τη βελτίωση της συναισθηματικής, κοινωνικής,  σωματικής και πνευματικής του κατάστασης και υγείας και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής του. Ο Τομέας Μουσικοθεραπείας απευθύνεται σε παιδιά και νέους με ήπιες ή σοβαρότερες δυσκολίες και αναπηρίες όπως: Μαθησιακές Δυσκολίες, Διάσπαση Προσοχής/ Υπερκινητικότητα, Συναισθηματικές / Αγχώδεις διαταραχές, Αυτισμός, Σύνδρομο Asperger, Νοητική ή Κινητική αναπηρία κ.α.. Οι συναντήσεις είναι ατομικές, γίνονται μία φορά την εβδομάδα και έχουν διάρκεια 45 λεπτά. Για τη συμμετοχή ενός ατόμου στη μουσικοθεραπεία δεν είναι απαραίτητη η γνώση μουσικής ή μουσικού οργάνου.

Πρόγραμμα

[table “42” not found /]
Ενημερώθηκε: [table “42” not found /]

Τι είναι η Μουσικοθεραπεία;
Η μουσική έχει τη δύναμη να αγγίζει την ψυχή, το σώμα και το πνεύμα κάθε ανθρώπου και να μας φέρνει πιο κοντά. Η ικανότητα για μουσική έκφραση και επικοινωνία όπως και η ικανότητα μας για δημιουργία είναι έμφυτες και ενυπάρχουν σε όλους μας ανεξαιρέτως.
Η Mουσικοθεραπεία (Music Therapy) συγκαταλέγεται στις Θεραπείες μέσω Τέχνης. Είναι μία επιστημονικά τεκμηριωμένη θεραπευτική παρέμβαση που αξιοποιεί το δημιουργικό δυναμικό του ανθρώπου και την έμφυτη ικανότητα του για μουσική έκφραση, αλληλεπίδραση και επικοινωνία με σκοπό τη βελτίωση της συναισθηματικής, κοινωνικής, σωματικής και πνευματικής του κατάστασης και υγείας και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής του. Πραγματοποιείται μόνο από εξειδικευμένο μουσικοθεραπευτή που έχει εκπαιδευτεί σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα μουσικοθεραπείας, το οποίο περιλαμβάνει μαθήματα μουσικοθεραπείας, ψυχολογίας και ψυχοθεραπείας, πρακτική άσκηση, εποπτεία και προσωπική ψυχοθεραπεία. Ο μουσικοθεραπευτής έχει άριστες γνώσεις μουσικής. Αντίθετα, για τη συμμετοχή ενός ατόμου στη μουσικοθεραπεία δεν είναι απαραίτητη η οποιαδήποτε γνώση μουσικής ή μουσικού οργάνου.

Η ελεύθερη μουσική/δημιουργική έκφραση μέσω δραστηριοτήτων όπως: ο αυτοσχεδιασμός με μουσικά όργανα, το τραγούδι, η δημιουργία στίχων και τραγουδιών καθώς και η μουσική ακρόαση, πάντα με την υποστήριξη του μουσικοθεραπευτή, συντελούν στην επίτευξη των εξατομικευμένων στόχων. Στο χώρο της Μουσικοθεραπείας υπάρχουν ποικίλα μουσικά όργανα (όπως πιάνο, κιθάρα, κρουστά κ.ά.). Επίσης, γίνεται χρήση της μουσικής τεχνολογίας. Οι μουσικές δραστηριότητες αποτελούν ελκυστικό κίνητρο για συμμετοχή γι’ αυτό και στη Μουσικοθεραπεία συμμετέχουν με χαρά και ενθουσιασμό παιδιά και νέοι που μπορεί να αντιστέκονται σε άλλες μορφές θεραπείας.

Η Μουσικοθεραπεία μπορεί να είναι βασική ή συμπληρωματική θεραπεία. Η συμβολή της στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής του ατόμου είναι σημαντική, ανεξάρτητα από τη συναισθηματική, κοινωνική, σωματική, νοητική και πνευματική του κατάσταση και υγεία και ανεξάρτητα από το αν δέχεται παράλληλα άλλες θεραπευτικές παρεμβάσεις όπως: λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, φυσιοθεραπεία και ψυχοθεραπεία (Ψαλτοπούλου, Ντ., 2012).

Σε ποιους απευθύνεται;

Ο Τομέας Μουσικοθεραπείας υποδέχεται παιδιά και νέους με ήπιες ή σοβαρότερες δυσκολίες και αναπηρίες όπως:

 • Μαθησιακές Δυσκολίες (δυσλεξία κ.α.)
 • Προβλήματα ή Απουσία Λόγου
 • Συναισθηματικές / Αγχώδεις διαταραχές
 • Δυσκολία στην Κοινωνική Προσαρμογή
 • Διάσπαση Προσοχής/Υπερκινητικότητα
 • Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή (Αυτισμό, Σύνδρομο Asperger)
 • Σύνδρομο Down και άλλα σύνδρομα
 • Νοητική, Κινητική ή Αισθητηριακή αναπηρία
 • Διαταραχές στη Συμπεριφορά (συχνές εκρήξεις θυμού, σχολική άρνηση, συνεχής επιδίωξη της προσοχής των άλλων κ.ά.)
 • Αναπηρίες που προκλήθηκαν από σοβαρά ατυχήματα κ.ά.

Ποιοι είναι οι στόχοι και τα αποτελέσματα της Μουσικοθεραπείας;

Με την υποστήριξη του εξειδικευμένου Μουσικοθεραπευτή, το παιδί ή ο νέος:

 • Εκφράζει συγκινησιακές εντάσεις με δημιουργικό τρόπο και καταφέρνει να τις αποφορτίσει και να τις διαχειριστεί.
 • Συνειδητοποιεί και επεξεργάζεται βαθύτερα συναισθήματα, δυσκολίες, ανησυχίες και επιθυμίες του.
 • Ενισχύει την αυτοεκτίμησή του και αποκτά αίσθηση και αποδοχή εαυτού σε μια ζωή με νόημα και αξία.
 • Βελτιώνει την ικανότητα του να επικεντρώνει την προσοχή του, να συγκεντρώνεται και να αλληλεπιδρά.
 • Ανακαλύπτει, εξελίσσει και αξιοποιεί την έμφυτη δημιουργική του ικανότητα.
 • Μειώνει το άγχος του, οργανώνει τη σκέψη και δομεί τον λόγο του.
 • Βελτιώνει τις επικοινωνιακές και κοινωνικές του δεξιότητες. Μαθαίνει να συνεργάζεται, να εκφράζει τα συναισθήματά του με κατάλληλο τρόπο κ.ά.
 • Αναπτύσσει την ικανότητά του να δημιουργεί και να καλλιεργεί σχέσεις με άλλους ανθρώπους.
 • Χαλαρώνει και αποκτά μεγαλύτερη ενέργεια και όρεξη για δραστηριότητες ή μαθήματα που ακολουθούν.
 • Βελτιώνει την ικανότητα του να ελέγχει την παρορμητικότητά του και να διοχετεύει την ενέργειά του με δημιουργικό τρόπο.
 • Μαθαίνει να βάζει προτεραιότητες και να κάνει επιλογές.
 • Μειώνει προβληματικές συμπεριφορές.
 • Βελτιώνει τη μακροπρόθεσμη και βραχυπρόθεσμη μνήμη του.
 • Εισπράττει χαρά και ικανοποίηση και αναβαθμίζει την ποιότητα της ζωής του