Προσφορές

  • -5€ για κάθε μάθημα μετά το πρώτο.
  • -5€ για κάθε επιπλέον μέλος οικογένειας.
  • 30% έκπτωση για τρίτεκνους, φοιτητές, συνταξιούχους και υπαλλήλους του δήμου.
  • 50% έκπτωση για ανέργους, ΑΜΕΑ, πολύτεκνους.
  • +5€ οι μη δημότες.