Κολυμβητήριο

Το Δημοτικό Κολυμβητήριο Αλίμου διαθέτει δύο θερμαινόμενες πισίνες.
Η μια Ολυμπιακών διαστάσεων, πενηντάρα, (50μ. x 25μ.) με οκτώ διαδρομές και η άλλη εκμάθησης (10μ. x 12,5μ.) η οποία είναι σκεπαστή.

Έχουν φιλοξενηθεί πολλοί διεθνείς αγώνες και χαρακτηρίζεται από τα πλέον σύγχρονα του λεκανοπεδίου αλλά και πανελλαδικά.

Αποτελεί τη φυσική έδρα του Ναυτικού Ομίλου Καλαμακίου (Ν.Ο.Κ.), του Ελληνικού Ναυτικού Ομίλου Αιγυπτιωτών (Ε.Ν.Ο.Α.) και της ομάδας Υδατοσφαίρισης (ΠΟΛΟ) του Υδραϊκού Ναυτικού Ομίλου (Υ.Ν.Ο.).

Πληροφορίες

Για την Συντήρηση χρησιμοποιούμε υλικά υψηλών προδιαγραφών και διαθέτουμε όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά για υγιεινή και ασφαλή κολύμβηση. Ο στόχος μας είναι η προστασία της υγείας σας και η άρτια λειτουργία της κολυμβητικής δεξαμενής.

  • Θέσεις πάρκινγκ
  • Άνετα και σύγχρονα αποδυτήρια
  • Φύλαξη των προσωπικών αντικειμένων των αθλουμένων σε ειδικά ερμάρια
  • Παιδικά αποδυτήρια με βοηθητικό βρεφικό εξοπλισμό
  • Ιατρείο
  • Σε όλες τις εγκαταστάσεις υπάρχει πρόσβαση με ράμπα για ΑΜΕΑ.

Τα δικαιολογητικά εγγραφής

  • Για τα παιδιά βεβαίωση από τον παιδίατρο, 2 φωτογραφίες, Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 υπογεγραμμένη και από τους δυο γονείς που ασκούν τη γονική μέριμνα του παιδιού η οποία θα γνωστοποιεί ότι «οι κάτωθι υπογεγραμμένοι επιτρέπουμε την άθληση του παιδιού (με ονοματεπώνυμο του παιδιού) στο κολυμβητήριο».
  • Για τους ενήλικες 2 φωτογραφίες, γνωμάτευση καρδιολόγου και δερματολόγου.

Τόσο τα παιδιά όσο και οι ενήλικες που είναι Δημότες-Κάτοικοι Αλίμου πρέπει να προσκομίσουν Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (σ.σ. εκδίδεται αυθημερόν από το τμήμα Δημοτικής Κατάστασης του Δήμου Αλίμου) ή έναν λογαριασμό ΔΕΚΟ ή αντίγραφο Κάρτας Δημότη.

Τον Αύγουστο του 2015 πραγματοποιήθηκε ριζική ανακαίνιση και συντήρηση της κολυμβητικής δεξαμενής και των βοηθητικών χώρων του Δημοτικού Κολυμβητηρίου.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Διεύθυνση: Μαρίνα Αλίμου
Τηλ: 210 – 98 13 192, 210 – 98 43 247
e-mail: kolimvitirio [@] thopaa.gr

Μέσα Μαζικής Μεταφοράς που εξυπηρετούν:

Τραμ:
Πικροδάφνη

ΟΑΣΑ:
Λεωφορείο 101
στάση Μαρίνα Αλίμου
Λεωφορεία Α1, Α2 ,Β1, Β2
2η Καλαμακίου