Υπηρεσίες βιβλιοθήκης

Συλλογή και υπηρεσίες αναγνωστηρίου

Ο χώρος της Βιβλιοθήκης αποτελείται από δύο τμήματα:
α) Παιδικό-Εφηβικό και β) Τμήμα ενηλίκων

Η συλλογή της αριθμεί περίπου 35.000 τόμους βιβλίων. Διαθέτει αξιόλογη συλλογή παιδικών και εφηβικών βιβλίων και παιδικό αναγνωστήριο. Η συλλογή εμπλουτίζεται με αγορά βιβλίων, η οποία γίνεται πάντοτε με γνώμονα τις ανάγκες των αναγνωστών και την ορθολογική ανάπτυξη της συλλογής.

Η ταξινόμηση του υλικού της Βιβλιοθήκης Αλίμου γίνεται με βάση το Δεκαδικό Σύστημα Ταξινόμησης DEWEY και της χρήσεως των Θησαυρών Ελληνικών και Ξενόγλωσσων όρων και τους Anglo-American Cataloguing Rules 2 (AACR2). Με αυτό τον τρόπο ομαδοποιούνται τα τεκμήρια που έχουν το ίδιο θέμα και γίνεται λεπτομερής θεματική ανάλυση. Βάσει του ταξινομικού αριθμού προσδιορίζεται και ο ταξιθετικός αριθμός, ο οποίος δείχνει την ακριβή θέση του τεκμηρίου στο ράφι, για τον εύκολο εντοπισμό του. Οι συλλογές της Βιβλιοθήκης καλύπτουν αντιπροσωπευτικά όλο το φάσμα της γνώσης.

Έτσι, το υλικό της κύριας συλλογής χωρίζεται στις παρακάτω κατηγορίες:

000 Γενικά (εγκυκλοπαίδειες, πληροφοριακά, κ.ά)
100 Φιλοσοφία-Ψυχολογία
200 Θρησκεία
300 Κοινωνικές επιστήμες-Εκπαίδευση
400 Γλώσσα
500 Φυσικές επιστήμες-Μαθηματικά
600 Τεχνολογία-Ιατρική
700 Καλές Τέχνες
800 Θέατρο-Δοκίμια-Μελέτες
900 Ιστορία-Γεωγραφία
Ελληνική και Ξένη Λογοτεχνία

Το πλούσιο παιδικό – εφηβικό μας τμήμα χωρίζεται στις παρακάτω κατηγορίες:

Ελληνική Εφηβική Λογοτεχνία

Ελληνικά Παραμύθια

Ελληνική Παιδική Λογοτεχνία

Ελληνικό Παιδικό Θέατρο

Ξενόγλωσση Εφηβική Λογοτεχνία

Ξενόγλωσσα Παραμύθια

Ξενόγλωσση Παιδική Λογοτεχνία

Παιδική Πληροφόρηση

Η πρόσβαση στη συλλογή είναι ελεύθερη.

Υπηρεσίες Internet

Η Βιβλιοθήκη παρέχει δωρεάν πρόσβαση στο Internet από Η/Υ. Συγκεκριμένα, οι ενδιαφερόμενοι που θέλουν να χρησιμοποιήσουν την υπηρεσία του Internet πρέπει να γίνουν μέλη της Βιβλιοθήκης.

Ασύρματο Internet

Για τους ερευνητές-χρήστες της βιβλιοθήκης, η Βιβλιοθήκη παρέχει δωρεάν ασύρματη πρόσβαση στο internet σε όσους έχουν φορητό υπολογιστή (laptop). Η χρήση του Ασύρματου Δικτύου πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας της Βιβλιοθήκης. Για τη χρήση του Ασύρματου Δικτύου οι χρήστες πρέπει να διαθέτουν ηλεκτρονικό υπολογιστή με ασύρματη κάρτα δικτύου.

Παραγωγή φωτοαντιγράφων από έντυπα

Η Βιβλιοθήκη παρέχει τη δυνατότητα φωτοαντιγράφησης του υλικού της που δε δανείζεται.