Επικοινωνία

Γραφεία Διοίκησης
Διεύθυνση:
Λεωφ. Ιωνίας 24
Περιοχή: Άλιμος, Αττικής
Τ.Κ.: 17456
Τηλ: 210 – 99 42 500, 210 – 98 52 251
Fax:  210 – 98 41 510
e-mail: info [@] thopaa.gr

Βιβλιοθήκη
Διεύθυνση:
Λεωφ. Ιωνίας 24
Περιοχή: Άλιμος, Αττικής
Τ.Κ.: 17456
Τηλ: 210 – 98 33 399
Fax: 210 – 98 41 510
e-mail: vivliothiki [@] thopaa.gr

Κολυμβητήριο
Μαρίνα Αλίμου
Τηλ: 210 – 98 13 192, 210 – 98 43 247
e-mail: kolimvitirio [@] thopaa.gr