Νέα

20 Οκτ 2015
Πιστοποιητικό Καλής και Ασφαλούς λειτουργίας Κολυμβητηρίου

Η ΠΕΤΡΙΔΗΣ WATER TECHNOLOGIES ΑΕΤΕ Εμπορική – Τεχνική Εταιρία Συστημάτων Επεξεργασίας Νερού και Κολυμβητικών Δεξαμενών, πιστοποιεί την καλή και ασφαλή λειτουργία του εξοπλισμού του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Αλίμου.


1 10 11 12 13